Generalităţi

          Condiţiile generale de vânzare-cumpărare şi livrare definite în continuare se aplica pentru toate produsele vândute de S.C. ROLCENTER S.R.L. către Cumpărători.

          Prin lansarea comenzii, toţi Cumpărătorii confirmă cunoaşterea condiţiilor noastre generale de vânzare şi livrare şi le acceptă.

          Condiţiile generale de vânzare şi livrare împreună cu condiţiile speciale ale Cumpărătorului specificate în confirmarea comenzii, constituie întreaga înţelegere între Vânzător şi Cumpărător.

          Aceste condiţii prevalează tuturor condiţiilor vânzare ţi livrare, alte înţelegeri fiind considerate valide numai dacă sunt precizate în scris de către Vânzător.

 

Preţuri

          Produsele se furnizează la preţurile în vigoare la data facturării.

          Preţurile produselor se pot negocia în funcţie de cantitate, gama sau grupa de produse.

          Preţul nu conţine T.V.A.

          Preţul este franco depozit S.C. ROLCENTER S.R.L. Oradea.

          Preţurile sunt nete, taxele şi costurile de transport fiind suportate de Cumpărător.

 

Modalităţi de plată

            Plata se face în avans pe baza unui facturi proforme sau cu ramburs (BO sau CEC) la firma de transport sau expediţie. Alte condiţii de plată trebuiesc negociate de la caz la caz şi sunt valabile numai dacă au fost confirmate în scris.

            Toate condiţiile legate de termenele şi modalităţile de plată sunt precizate în ofertă.

            Pentru orice comandă emisă de către Cumpărător şi confirmată de Vânzător, preţul va fi exprimat în EURO şi plătit în RON la cursul de schimb al BNR din ziua facturării.

            În caz de întarziere la plata contravalorii produselor facturate şi livrate, Vânzătorul va putea pretinde Cumpărătorului plata unor penalităţi de întarziere 0,1 % pe zi, Vânzătoul îşi rezervă dreptul de a suspenda executarea propriilor obligaţii până în momentul achitării integrale a sumelor datorate.

            Cumpărătorul va fi obligat să plătească fără o notificare prealabilă, diferenţa de curs EURO / RON, în cazul neachitării la termen a facturilor scadente.

            Dacă recuperarea creanţelor se face pe calea exercitării unor proceduri judiciare sau extrajudiciare, suma reclamată se majoraează cu 10%.

            Vânzătorul îşi rezervă dreptul, să compenseze datoriile Cumpărătorului, şi să folosească plăţi ale acestuia pentru facturile neachitate de mai mult de 30 de zile, plus dobânzi sau penalizări, in urmatoarea ordine : costuri, dobândă/ penalizări, suma datorată.

            Cumpărătorul nu va avea dreptul sa refuze plăţile sau compensările. În eventualitatea întarzierilor la plată, Cumpărătorul nu va fi putea dispune în vreun fel de bunurile livrate (vânzarea acestora sau o altă utilizare).

            Dispoziţiile de mai sus se vor aplica fără a aduce atingere daunelor şi despăgubirilor pe care Vânzătorul le va putea pretinde de la Cumpărător.

            Întarzierea plăţilor sau execuţiei oricărei obligaţii a Cumpărătorului, constatarea insolvabilităţii sau lipsa de credibilitate a Cumpărătorului, da dreptul Vânzătorului să anuleze înţelegerea sau contractul fără acordul Cumpărătorului. Acest lucru va influenţa toate plăţile pe care Cumpărătorul trebuie sa le efectueze, chiar dacă la acel moment nu sunt scadente. Aceste sume se vor plăti imediat fără o notificare prealabila a Vânzătorului.

 

Ofertare

          Toate ofertele firmei ROLCENTER S.R.L. se intocmesc in scris.

          Ofertele, raportat la intregul cuprins al acestora, nu angajeaza nici o raspundere sau vreo obligatie in sarcina S.C. ROLCENTER S.R.L., ci, reprezinta doar simple invitatii scrise catre Cumparatori interesati de produsele oferite, in vederea dezvoltarii unor relatii comerciale si incheierii unor contracte de vanzare-cumparare.

          In urma acceptarii de catre Cumparator a unei oferte prezentate de ROLCENTER S.R.L. poate onora sau nu comanda respectiva, in functie de limita stocului existent sau a situatiei actuale existente si in baza invitatiei contractuale sau comenzii partenerului/ Cumparatorului.

          Orice comanda este valabila numai daca este confirmata in scris de S.C. ROLCENTER S.R.L., prin fax, e-mail sau posta.

          In cazul in care S.C. ROLCENTER S.R.L. nu raspunde la o comanda data de Cumparator si nu o confirma in scris, atunci se considera ca respectiva comanda nu este acceptata.

          Orice informatie din partea S.C. ROLCENTER S.R.L. este valabila si poate produce efecte juridice numai daca a fost transmisa pe e-mail sau provine dintr-un inscris semnat de un angajat care are drept de semnatura din partea firmei/ departamentului comercial.

          Eventualele greseli, nereguli, date incorecte din comanda Cumparatorului, pot fi remediate de acesta doar pana la data acceptarii comenzii de catre S.C. ROLCENTER S.R.L. In caz contrar, Cumparatorul va raspunde de orice greseli sau nereguli, potrivit dispozitiilor legale care reglementeaza raspunderea contractuala sau delictuala.

          Oferta va cuprinde urmatoarele:

 • descrierea produsului
 • cantitatea
 • preţul, fara T.V.A.
 • modalitatea de plata
 • termenul de livrare

          Orice oferta emisa de Vanzator catre Cumparator are termen de valabilitate de 14 (paisprazece) zile.

          Daca oferta Vanzatorului este acceptata de Cumparator, se poate transmite comanda ferma prin fax sau e-mail.

          Pentru orice nelamurire, se contactaza un reprezentan al Vanzatorului pentru rezolvarea acestora, prin fax, e-mail sau telefonic.

 

Comanda

            Comanda este valabila numai daca este confirmata in scris de catre S.C. ROLCENTER S.R.L.

            In cazul in care livrarea se face fara aceasta confirmare scrisa, factura poate fi, de asemenea, considerata ca si confirmare a comenzii.

            Dupa primirea comenzii ferme va vom informa imediat in legatura cu data livrarii si modalitatea de transport.

            In cazul renuntarii la comanda din motive independente de Vanzator, Cumparatorul se obliga sa plateasca cu titlu de daune-interese, contravaloarea marfii comandate.

 

Livrare. Termene de livrare

            Livrarea produselor se face din depozitul ROLCENTER Oradea.

            Livrarile se fac prin mesagerie, curierat rapid sau expeditie.

            Transportul se face pe cheltuiala Cumparatorului, livrarea se face in conditiile convenite cu acesta. Cumparatorul are dreptul de a alege firma de transport sau de expeditie.

            Transferul riscurilor de la Vanzator la Cumparator se face la preluarea bunurilor de reprezentantul firmei de transport sau curierat.

            Nepreluarea la termen a produselor comandate de Cumparator, da drept Vanzatorului de a stoca bunurile, pe riscul si cheltuiala Cumparatorului, cu notificarea disponibilitatii in orice moment a bunurilor si de a factura contravaloarea acestora.

            Termenele de livrare prevazute in oferte sunt informative, afara de cazul in care Vanzatorul a acceptat in mod expres termene de livrare ferme.

            S.C. ROLCENTER S.R.L. este exonerata de plin drept de orice obligatie referitoare la termenele de livrare in caz de producere a unui caz de forta majora, asa cum este definita de lege. 

 

Reclamatii. Responsabilitate

            Marfa comandata si livrata corespunzator nu poate fi returnata numai cu acordul in scris de la S.C. ROLCENTER S.R.L.

          S.C. ROLCENTER S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea pentru produsele care au fost identificate gresit de catre Cumparator si comandate ferm de acesta.

          S.C. ROLCENTER S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea pentru folosirea improprie a produselor, nerespectarea instructiunilor de utilizare a acestora si nu ofera garantie in cazurile de mai jos :

 • modificari sau interventii asupra produselor;
 • defecte aparute ca urmare a instalarii, utilizarii, intretinerii neadecvate sau neconforme cu instructiunile Vanzatorului sau producatorului, cu destinatia produselor sau cu regulile meseriei;
 • defecte cauzate de conditii necorespunzatoare de depozitare sau transport;
 • defecte aparute ca urmare a neglijentei in exploatare si supraveghere a produselor
 • cause de forta majora

          Recomandam Cumparatorilor sa studieze prospectul inainte de utilizarea produselor, sa respecte toate instructiunile oferite de Vanzator privind folosirea, conservarea si exploatarea la parametrii normali a produselor si sa efectueze propriile teste inainte de folosirea produselor.

          Cumparatorul va purta intreaga raspundere pentru folosirea produselor in conditii neadecvate sau pentru alte aplicatii in afara celor recomandate de Vanzator.

          Nu se pot accepta reclamatii referitoare la produsele furnizate atunci cand Vanzatorul nu cunoaste conditiile in care Cumparatorul a aplicat produsul si nici daca au fost respectate sau nu instructiunile de folosire. Vanzatorul preia numai garantia pentru calitatea superioara si constanta a produselor si raspunde pentru calitatea produselor livrate, in termenele de garantie sau valabilitate.

          Viciile ascunse ale produselor se constatata de catre cumpărător în maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la recepţionarea acestora. Inlocuirea bunurilor se face numai in cazul in care acestea sunt inutilizabile datorita defectelor de constructie care determina imposibilitatea de utilizare. In cazul in care dupa 5 zile de la receptie Cumparatorul nu a formulat obiectiuni in scris, marfa se considera acceptata.

          Orice instructiune tehnica de folosire data de Vanzator inainte sau in timpul utilizarii produselor, verbal sau in scris sau din experienta, este considerat un act de buna credinta si nu prezinta o garantie ferma a vanzatorului. Acest fapt nu scuteste Cumparatorul de obligatia de a testa marfa in ce priveste compatibilitatea sau utilizarea acesteia.

          Folosirea si procesarea produselor este preluata numai cu riscul Cumparatorului.

 

Confidentialitate

          Cumparatorul va considera toate informatiile primite de la vanzator sau terte persoane insarcinate de acesta in legatura cu executarea comenzii, strict confidentiale si le va utiliza exclusiv pentru indeplinirea obligatiilor contractuale.

          Cumparatorul va fi raspunzator pentru orice incalcare a obligatiei de confidentialitate de catre personalul sau si in consecinta nu va afecta pe Vanzator, aceasta dispozitie se aplica si tertilor insarcinati de Cumparator.

          Tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in produse, cat si toate drepturile de proprietate industriala si intelectuala referitoare la produse, raman proprietatea exclusiva a producatorului, Cumparatorul are doar dreptul de utilizare a produselor.

 

Politica de confidentialitate

Depunem toate eforturile pentru a te asigura ca iti protejam si respectam confidențialitatea datelor tale cu caracter personal prin implementarea masurilor necesare prevazute de normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“ GDPR”).
Aceast capitol are rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date.
6.1. Potrivit normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor (“ GDPR”) - datele cu caracter personal sunt definite ca orice informatie privind o persoana fizica identificat sau identificabila. In principiu reprezinta date personale, pe care si Compania ROLCENTER SRL le are in vedere: numele si prenumele persoanei fizice, domiciliul, adresa de email, CNP, numar de telefon, coduri client/atribut al contului inregistrat, codul de identificare de tip AWB pentru livrarea produsului comandat etc. 
6.1.1. Datele tale personale pe care le colectează și prelucrează compania ROLCENTER SRL sunt: numele și prenumele persoanei, domiciliu (adresa poștală pentru livrare), adresa de email, CNP-ul, numar de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de facturare (in cazul finalizării unei comenzi), voce, informații bancare (în cazul efectuării unui retur/ramburs de plată), cont social media.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, asa cum sunt definite in Regulamentul General privind Protectia Datelor (prescurtat GDPR) în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.
6.1.2. Așadar, potrivit “ GDPR” sunt operatori de date cu caracter personal („Operatorii”) – (i) CompaniaROLCENTER SRL avand obligația conform normelor nationale și a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele tale cu caracter personal. Aceste date au fost colectate/procesate/etc. în relația comercială desfășurată în trecut și/sau în curs de desfășurare si pentru care ti-ai exprimat în mod valabil consimțământul potrivit legislației în vigoare la momentul preluării și colectării datelor personale!
6.1.3. Compania aduce la cunostinta ca enumerarea din cadrul art. 6.1 si urmatoarele este pur exemplificativa si ca in raport de serviciul angajat de client, subscrisa colecteaza numai acele date personale minime necesare indeplinirii scopurilor/activitatilor realizate de
ROLCENTER SRL
6.2. În procesul de operare a prezentului site web, Compania
ROLCENTER SRL colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web, prin exprimarea voluntara a consimtamantului, în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP, utilizarea UUIDS (unique identifiers provided by social logins). 
6.3 Scopurile prelucarii datelor cu caracter personal furnizate de catre un “Membru” sau un “Client
ROLCENTER SRL”, avute in vedere si urmarite de catre compania ROLCENTER SRL sunt următoarele:
 

 • procesarea comenzilor si retururilor;
 • pastrarea relatiei cu partenerii contractuali in scopuri contabile;
 • optimizarea activitatii de marketing;
 • solutionarea cererilor privind indeplinirea unei comenzi
 • comunicari de marketing;
 • administrarea contului in cadrul platformei ROLCENTER SRL;
 • scopuri statistice.


6.4. Compania ROLCENTER SRL colecteaza, prelucreaza si administreaza datele tale personale in conformitate cu normele si reglementarile “ GDPR” pentru urmatoarele perioade de timp: (i) in conformitate cu prevederile codului civil privind instituția juridică a prescripției precum si a conditiilor contractuale asumate prin acceptarea termeni&conditii, datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de Companie pe o perioadă de 3 ani de la incetarea contractului (pentru situatia livrarilor si neintervenirii solicitarilor de retur); (ii) datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de Companie pe o perioadă de 3 ani si/sau Client si-a exprimat de la data intervenirii ultimului retur aferent contului.
De asemenea este bine sa stii ca putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă informa în legătură cu produse și servicii, oferte promoționale sau pentru abonarea la newsletter. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimțământul dvs. și prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ați indicat în momentul oferirii consimțământului. In aceste conditii este important sa cunosti ca vom utiliza consimtamantul ca tau exprimat in scop de marketing pana la retragerea acestuia, existand posibilitatea de retragere a acestui tip de consimtamant oricand. 
Clientul ROLCENTER SRL prin transmiterea datelor cu caracter personal, declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să facă parte, să fie arhivate în baza de date a proprietarului, exprimându-și astfel un acord expres și neechivoc ca datele sale personale să fie stocate, utilizate și prelucrate conform scopurilor precizate la punctul 6.3.
6.5. Compania ROLCENTER SRL te informeaza ca prelucrarea reprezinta: orice operatiune/set de operatiuni asupra acestor date (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc. (aceste operatiuni sunt indicate cu titlu exemplificativ in Regulament, notiunea de prelucrarea reprezentand orice fel de operatiune in legatura cu datele personale). 
6.6. La nivel teritorial dispozitiile regulamentului se aplica prelucrarilor efectuate de un operator sau imputernicit cu sediul in U.E., prelucrarilor de date personale ale unor persoane aflate in UE, efectuate de un operator sau imputernicit care nu e stabilit in UE, daca: se ofera bunuri sau servicii catre persoane aflate in UE sau se monitorizeaza comportamentul persoanelor din UE.
Compania ROLCENTER SRL este operator de date cu caracter personal potrivit normelor si reglemantarilor in vigoare, inclusiv GDPR.
6.7 Compania va aduce la cunostinta ca in raport de activitatea/serviciu ales de client, respectiv a scopului colectarii datelor cu caracter personal, ROLCENTER SRL poate transmite datele dvs companiilor din grup, tertilor sau autoritatilor pentru indeplinirea scopurilor pe baza temeiurilor activitatilor de procesare. Potrivit Regulamentului “GDPR” te informam ca putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ce te privesc următoarelor categorii de destinatari:

 

 • societatilor din grup pentru gestiunea comenzilor;
 • partenerilor comerciali pentru furnizarea produselor/serviciilor comandate
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare
 • furnizorilor de servicii de contabilitate, pentru tinerea evidentei contabile prin imputernicit extern;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre;
 • autoritatilor publice

Va asiguram ca von depune toate diligentele ca imputernicitul si/sau terta parte contractanta ofera garantii suficiente pentru a pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat procedurile sa indeplineasca cerintele normelor si reglementarilor legale, inclusive GDPR si sa asigure protectia drepturilor persoanei vizate (persoana fizica client/membru ROLCENTER SRL).
6.8. Temeiul pentru care prelucrăm aceste date personale și administrăm aceste date colectate poate fi in raport de scopul prelucarii datelor consimțământul tau, acordat cu prilejul creării contului online și al validării acestuia, prin solicitarea de a fi devenit client/membru în comunitatea ROLCENTER SRL. Totodata, temeiul este și unul legal și/sau contractual, având la bază contractul/raportul comercial ce a luat naștere între tine, client și compania/companiile ROLCENTER SRL, prin plasarea comenzii și efectuarea plăților produselor comandate, prin efectuarea de retururi ale produselor neconforme și/sau refuzate etc., dar și un temei legitim necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale companiei ROLCENTER SRL prevăzut asemenea de Regulament. Vom prelucra datele tale personale pentru a imbunatati si a lua măsuri de protectie, ori de cate ori se impune, pentru protectia privind utilizarea site-ului web și a utilizatorilor platformei ROLCENTER SRL față de atacuri cibernetice, masuri de prevenire și detectare a tentativelor de frauda, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente, masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
6.9 De asemenea tinem sa fii informat in mod complet si intelegem ati prezenta Principiile stabilite de Regulamentul UE 679/2016 si Drepturile Utilizatorului privind datele cu caracter personal.
6.10 Regulamentul european in domeniul protectiei datelor cu caracter personal reglementeaza un numar de 6 principii a fi respectate de operator (compania
ROLCENTER SRL) atunci cand proceseaza date personale:
 

 • a) principiul legalitatii, echitatii (corectitudine) si transparentei. Conform acestui principiu, compania trebuie sa se asigure (1) ca prelucrarea de date trebuie sa fie realizata doar respectand dispozitiile legale, orice alta procesare va fi considerata a fi ilicita, (2) ca prelucrează datele doar în modalitățile pe care persoana în cauză le-ar aștepta în mod rezonabil si (3) ca procesarea trebuie sa fie transparenta, adica operatorul sa transmita subiectilor clar si deschis cum intentioneaza sa foloseasca datele personale;
 • b) principiul limitarii scopului pentru care sunt colectate datele. Compania noastra respecta acest principiu obligandu-se sa colecteze/proceseze datele personale doar pentru scopul determinat si transmis persoanei;
 • c) principiul reducerii la minim a datelor prelucrate. Compania noastra respecta acest principiu colectand/procesand numai acele date minim necesare pentru realizarea operatiunilor, adoptand norme prin care sa se asigure ca nu va colecta date inutile in raport de operatiunea comerciala.
 • d) principiul exactitatii, date actuale. Compania noastra va colecta/procesa de la clientii sai doar date exacte si actuale.
 • e) principiul pastrarii datelor pe o perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate. Compania noastra respecta principiul reglementat de regulamentul european arhivand/pastrand datele dvs doar pentru perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor.
 • f) principiul integritatii si confidentialitatii. Compania noastra a implementat toate masurile de securitate si a dispus la nivelul propriilor departamente norme care au menirea de a asigura securitatea impotriva procesarilor neautorizate si ilicite si impotriva pierderilor de date accidentale, distrugerilor sau deteriorarilor.

6.11 Regulamentul european a statuat ca persoanele fizice (clientii/membri ROLCENTER SRL) beneficiaza de 8 (opt) drepturi astfel:
 

 • a) dreptul la informare (art 13, art. 14). A se avea in vedere ca in partea introductiva a documentului „termeni si conditii” precum si prin prezentul capitol sunt prezentate informatii despre: identitatea si datele de contact ale operatorului si reprezentantului acestuia; datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor; scopul prelucrarii si temeiul legal; destinatarii sau categoriile de destinatari; informatiile despre transferul de date catre o tara terta; garantiile adecvate; perioada de stocare; drepturile sale; dreptul de a formula plangere; eventualele consecinte a furnizarii datelor; existenta unui proces decizional automatizat.
 • b) dreptul la acces (art 15). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de Companie si priveste urmatoarele: confirmarea cu privire la prelucrarea de date; accesul la datele prelucrate; furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal, care fac obiectul prelucrarii; obtinerea de informatii suplimentare (contra unei taxe rezonabile); accesul de la distanta printr-un sistem care permite vizualizarea datelor de catre persoana vizata; verificarea identitatii persoanei care solicita informatii.

c) dreptul la rectificare (art 16, art. 19). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de Companie si priveste: rectificarea de date indexate; completarea datelor;

d) dreptul de stergere (ar. 17, art. 19). Compania respecta dreptul de stergere exercitat de persoanele fizice numai in conditiile in care acest drept este exercitat intr-o manierea motivata/fundamentata:

1. motive: datele nu mai sunt necesare; retragerea consimtamantului; opozitie; prelucrare ilegala; respectarea prevederilor Legii 677/2001. De asemenea, prin crearea Contului fiecare Membru sau Client si-a dat acordul ca ROLCENTER SRL sa transmita datele sale cu caracter personal catre partenerii contractualiunei obligatii legale impuse de dreptul Uniunii Europene sau de cel intern; oferirea de servicii unui copil, daca nu sunt indeplinite conditiile legale;

2. dreptul nu se poate exercita si implicit respecta daca prelucrarea este necesara pentru: dreptul la libera exprimare si informare; respectarea unei obligatii legale; executarea unei sarcini in interes public; in domeniul sanatatii; arhivare; cercetare stiintifica sau istorica; scopuri statistice; constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

e) dreptul la restrictionare (art. 18, art. 19). Regulamentul confera acest drept persoanelor putand fi exercitat, astfel:

1. cazuri: contestare exactitate date; prelucrare ilegala; datele nu mai sunt necesare;

2. operatorul poate doar stoca datele;

3. orice prelucrare cu privire la date restrictionate necesita consimtamantul persoanei vizate;

4. operatorul comunica tuturor destinatarilor rectificarea, stergerea sau restrictionarea datelor.

f) dreptul la portabilitate (art. 20). Conform dispozitiilor regulamentului Compania respecta dreptul persoanelor de a solicita portarea datelor proprii, intr-un format simplu, usor de citit si de a le transmite altui operator ales de persoana care isi exercita dreptul.

g) dreptul la opozitie (de a inceta activitatea de procesare – art. 21), poate fi exercitat, doar pentru urmatoarele scopuri: marketing direct; cercetare, stiintifice, istorice, statistice; indeplinirea unei sarcini in interes public, exercitarea autoritati publice; interesele legitime ale operatorului sau ale unei parti terte.

h) dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automata (art 22), presupune:

 • 1. caracterul ilicit al crearii de profiluri indiferent de scop: evaluarea capacitatii si calitatii muncii salariatilor; acordarea de scoring – credite;
 • 2. exceptie: existenta consimtamantului persoanei.

 

Clauze finale

          Modificarea prevederilor conditiilor de vanzare si livrare ROLCENTER 2009, chiar daca sunt solicitate in comanda Cumparatorului ori in alte documente incluzand documentele de transport, vor fi considerate valabile numai dupa acceptul in scris al S.C. ROLCENTER S.R.L.

          In cazul incalcarii prevederilor contractuale si ale conditiilor generale de vanzare, vanzatorul este indreptatit sa desfiinteze contractul, in tot sau in parte, fara acordarea unei perioade de gratie, fara alta formalitate sau interventia instantei de judecata.

          Dreptul Vanzatorului e a solicita despagubiri pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Cumparator, nu va fi afectat de aceasta incetare a contractului.

          Toate litigiile ce rezulta din derularea raporturilor comerciale dintre parti se solutioneaza pe cale amiabila, sau de catre instantele judecatoresti competente din Oradea.

 

S.C. ROLCENTER S.R.L.